BUŁGARSKIE OBIEKTY NA LIŚCIE DZIEDZICTWA UNESCO

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości - lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. W Bułgarii znajduje się 9 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, z czego 2 są obiektami przyrodniczymi, a 7 należy do kulturowych.
Tracki grobowiec z Kazanłyku . murowany tracki grobowiec kurhanowy z okresu hellenistycznego (datowany na ok. 310 - 290 p.n.e.), znajdujący się w północnej części miasta Kazanłyk, w środkowej części Bułgarii. Grobowiec jest częścią ogromnej (liczącej ponad 500 obiektów) nekropolii, leżącej w pobliżu starożytnego trackiego miasta Seuthopolis. Przypuszcza się, iż należał do jakiegoś władcy lub wielmoży trackiego, który został pochowany w nim wraz z żoną. Grobowiec został przypadkowo odkryty 19 kwietnia 1944 r. przez żołnierzy rozkopujących wzgórze podczas tworzenia szańców. Największą wartość przedstawiają malowidła ścienne. Malowidła reprezentują wysoki poziom artystyczny i wykazują mieszany styl tracko - grecki. W 1979 r. grobowiec został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Skalne cerkwie w Iwanowie. (bułg. Ивановски скални църкви)- zespół wykutych w skale monolitycznych kościołów, kaplic i klasztorów położonych w pobliżu wsi Iwanowo, 20 km. na południe od miasta Ruse. W 1979 roku zespół został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obiekty sakralne wykute zostały w skałach tworzących wysoki brzeg rzeki Rusenski Łom, 32 m. ponad poziomem rzeki. W ich wnętrzu w dobrym stanie zachowały się średniowieczne freski pokrywające ściany i sklepienia. Freski z Iwanowa, podobnie jak malowidła w cerkwi Bojańskiej i monastyrze Zemen, stanowią apogeum bułgarskiego malowidła sakralnego.
Cerkiew Bojańska. (bułg. Боянска църква) - średniowieczna świątynia prawosławna, znajdująca się w Bojanie (dzielnica Sofii). Wyróżnia się dobrze zachowanymi freskami, które zaliczane są do najcenniejszych zabytków średniowiecznej sztuki malarskiej na Bałkanach. Freski są datowane na rok 1259. Wśród przedstawień wyróżniają się postacie donatorów cerkwi, bułgarskiego arystokraty, sewastokratora Kałojana oraz jego żony Desisławy, zachowały się także portrety cara Konstantyna Tichego oraz carycy Ireny. W 1979 r. cerkiew została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Jeździec z Madary. (bułg. Мадарски конник) - średniowieczny relief naskalny, wpisany w 1979 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest jedynym zabytkiem tego rodzaju w Europie. Znajduje się w pobliżu wsi Madara we wschodniej Bułgarii (okolice Szumenu). Relief, wykuty w pionowej skale na wysokości ok. 23 m. przedstawia jeźdźca oraz biegnącego za nim psa. Powstanie reliefu wiąże się z imieniem bułgarskiego chana Terweła, i odnosi do początków 8 wieku.
Rylski Monastyr. (bułg. Рилски манастир) - bułgarski monaster usytuowany w kotlinie górskiego masywu Riła, ok. 120 km. na południe od Sofii. Jest on ważnym symbolem bułgarskiego oporu przeciwko tureckiej okupacji, a także symbolem odrodzenia narodowego w 18 i 19 wieku. Leżący na wysokości 1100 m. n.p.m. monastyr został założony w 14 wieku przez pustelnika Iwana z Riły. Współczesna postać monastyru pochodzi z 19 wieku, kiedy to dzięki ofiarom społeczeństwa bułgarskiego wybudowano ogromny kompleks klasztorny, harmonijnie wkomponowany w naturalne otoczenie. W roku 1983 Monastyr Rylski został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Neseber (bułg. Несебър) - miasto w obwodzie Burgas, w Bułgarii, położone na niewielkim półwyspie na wybrzeżu Morza Czarnego. Miasto jest rezerwatem architektonicznym i archeologicznym od 1956 r., a od 1983 r. zabytki kultury w mieście zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.
Grobowiec tracki w Swesztari (bułg. Свещарската гробница) - grobowiec wodza trackiego plemienia Getów, odkryty w 1982 roku w kurhanie w okolicach bułgarskiej wsi Swesztari w Obwodzie Razgrad. W 1985 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Grobowiec powstał najprawdopodobniej pod koniec 4 lub na początku 3 wieku p.n.e. Ściany komory centralnej pokryte są rzeźbami kariatyd, wskazującymi na wpływy sztuki hellenistycznej, jednak ich silne, uniesione ramiona oraz długie suknie mogą też dowodzić inspiracji wizerunkami trackiej bogini - matki. Na jednej ze ścian odkryto także ślady starożytnego malowidła, przedstawiającego jeźdźca na koniu.
"Srebyrna" - rezerwat przyrody i jezioro w Bułgarii. Położony obok wsi Srebyrna, 16 km. na zachód od miasta Silistra, a 2 km. na południe od Dunaju. Obejmuje jezioro Srebyrna i jego okolice, w sumie teren chroniony zajmuje 600 ha. W rezerwacie występuje 67 gatunków roślin, 39 gatunków ssaków, 21 gatunków gadów i płazów, i więcej niż 10 gatunków ryb. Rezerwat jest znany przede wszystkim ze 179 gatunków ptaków. Wśród nich są: pelikany, kormorany, czaple i inne. Rezerwat znajduje się na głównej trasie migracyjnej ptaków latających między Europą i Afryką. W 1983 roku "Srebyrna" została włączona do listy Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Park narodowy "Pirinu" - leży w górach Pirin w Bułgarii. Założony w 1962 r. pod nazwą Parku Narodowego Wihrenu, obejmował wówczas powierzchnię 62 km². W roku 1974 znacznie rozszerzony do aktualnej powierzchni 274 km². W 1983 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa przyrody UNESCO.