БЪЛГАРСКИ ОБЕКТИ ПОД ЗАКРИЛАТА НА ЮНЕСКО

Като част от световното културно наследство седемте исторически обекта и двата парка представят страната ни в Списъка на Световната организация за образование, наука и култура - ЮНЕСКО. Наред с природните и културни съкровища на света, българските обекти поставени под закрилата на ЮНЕСКО са част от наследството, без което човечеството не би било същото.
Казанлъшката гробница. Тракийска гробница от края на 4 и началото на 3 в. пр. Хр. Стенописите в гробната камера и коридора имат изключителна художествена стойност. Намира се на хълма "Тюлбето" край град Казанлък.
Ивановските скални църкви. Скален манастирски комплекс "Св. Архангел Михаил" с частично запазени църкви. Стенописите в църквата "Св. Богородица" се определят като едни от най-значителните постижения на българското средновековно изкуство от 14 в. Намират се на около 20 км. от град Русе, източно от село Иваново, в скалите на природния парк "Русенски Лом".
Боянската църква. Притежава уникални стенописи от 1259 г., считани за едни от шедьоврите на европейската средновековна живопис. Намира се на около 8 км. от центъра на град София (в кв. Бояна), в подножието на планината Витоша.
Мадарският конник. Скален релеф, изсечен върху мадарските скали по северния склон на Провадийското плато на височина 23 м. Това е най-значителният паметник на монументалното изкуство от епохата на ранното средновековие и единствен по рода си в европейската културна история. Намира до село Мадара, на около 16 км. от град Шумен.
Рилският манастир. Най-монументалният манастирски комплекс в България с изключителни архитектурни и художествени качества. Основан през 10 век, преизграждан през 13 - 14 в., книжовен център през 15 в. и цялостно завършен в днешния си впечатляващ вид през 19 в. Духовен център на българите. Намира се в Северозападна Рила, на около 20 км. от град Рила и на около 120 км. от град София.
Несебър, старият град. Архитектурно - исторически и археологически резерват на черноморското крайбрежие с ценни археологически останки от различни периоди, оригинални църкви от 5 до 17 в. и автентични възрожденски къщи.
Свещарската гробница. Тракийска гробница от първата половина на 3 в. пр. Хр. Централната гробна камера е с изключително богата украса и впечатляващ висок релеф от кариатиди. Намира се край село Свещари, на 7 км. северозападно от град Исперих.
Резерватът "Сребърна". Биосферен резерват в долината на река Дунав, включващ езерото Сребърна и околностите му. Създаден е за опазване на редки растителни и животински видове. Намира се на 16 км. западно от град Силистра.
Националният парк "Пирин". Част от красивата планина Пирин. Разположен е във високите дялове на Северен Пирин. Характеризира се със специфичен релеф и неповторим растителен и животински свят. Включва биосферния резерват "Баюви дупки - Джинджирица" и резервата "Юлен".