РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1Географско разположение:
Страната е разположена на Балканския полуостров. Граничи (в км.) с Румъния - 609 (от които 470 км. по река Дунав), Сърбия - 341, Македония - 165, Гърция - 493 и Турция - 259. Има брегова линия с Черно море - 378 км. Площта и е 110.99 хил. кв. км. По дължина на цялата страна е разположена планинската верига на Стара планина, с най-висок връх Ботев - 2 376 м., на юг от която е по-ниската Средна гора. Централните части на Южна България са заети от Горнотракийската низина. Най-големите планини са разположени в южните и югозападните части на страната и те са: най-високата на Балканския полуостров планина, Рила, с връх Мусала - 2 925 м.; Пирин с връх Вихрен - 2 914 м.; Родопи с връх Голям Перелик - 2 191 м.; Витоша с Черни връх - 2 290 м. Българското черноморско крайбрежие е изключително красиво с впечатляваща морска ивица и планински масиви. Със своето протежение от 378 км. то представлява източната граница на страната. В голямата си част е ниско, с обширни пясъчни ивици. Главни реки - Дунав (470 км., гранична с Румъния), Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра (притоци на Дунав), Камчия, Марица, Места, Струма. България е член на ЕС съюз от 1 януари 2007 г.
2Климат:
Като цяло България попада в умерения климатичен пояс. Страната условно може да бъде разделена на две климатични зони. Делителна линия за тези зони се счита Стара планина. По-студено през зимата е в Северна България, в Южна по правило климатът е по-мек. Зимните температури варират от 0° до минус 7° C. В по-редки случаи температурите падат и до минус 20° С. Лятото е горещо и задушно в Северна България, особено по р. Дунав. В Южна България определящи са вълните от Средиземноморието. Лятото там не достига такива екстремни температури, както по Дунава и в Добруджа, а се запазва умерено около 28 - 30° С.
3Население:
Според последното официално преброяване от февруари 2011 г. населението на България е около 7 милиона. Страната е в демографска криза. Естественият прираст на населението е отрицателен. Мнозинството от жителите на България са християни - 83,8%. От тях 82,6% изповядват източноправославието, останалите са: католици, протестанти и грегорианци; 12,2% от населението са мюсюлмани, останалите 3,9% са атеисти или неопределили се, а 0,1% следват други религии.
4Туризъм в България:
Туризмът е един от основните клонове на икономиката в България. За неговото бързо развитие у нас са налице прекрасни условия и възможности - природа, икономически, културни и исторически обекти, които са цел на туристически пътувания. Най-популярни са българските морски, планински и балнеоложки курорти.